O podpisaniu przez minister edukacji Katarzynę Hall nowelizacji poinformował w poniedziałek resort edukacji na swojej stronie internetowej.

Zgodnie z nowelizacją rozporządzenia, dzienniki szkolne prowadzone wyłącznie w formie elektronicznej będą mogą być tylko za zgodą samorządów. To bowiem samorządy, jako organy prowadzące szkoły, będą musiały ponieść koszty związane z wyposażeniem ich w odpowiedni sprzęt komputerowy i oprogramowanie oraz z przeszkoleniem nauczycieli.

W nowelizacji określono warunki, jakimi powinien charakteryzować się system informatyczny, służący prowadzeniu dzienników w formie elektronicznej. Wymagane jest m.in. zachowanie selektywności dostępu do danych w dzienniku, zabezpieczenie zbioru informacji przed dostępem osób nieuprawnionych oraz przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą, rejestrowanie historii zmian i ich autorów.

Nowe przepisy określają też warunki rejestrowania, przechowywania i dostępu do danych stanowiących dziennik elektroniczny po zakończeniu roku szkolnego lub semestru.

MEN szacuje, że obecnie około 0,3 proc. szkół prowadzi obok dziennika tradycyjnego (w formie papierowej) również dziennik lekcyjny w formie elektronicznej. Szkoły te korzystają z dostępnych na rynku programów komputerowych, służących do rejestracji różnych informacji o uczniu i informacji o prowadzonych zajęciach. Dziennik elektroniczny bywa ponadto stosowany w szkołach jako dodatkowa forma kontaktu pomiędzy szkołą a rodzicami uczniów.

Nowelizacja rozporządzenia wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.