Senat bez poprawek przyjął uchwaloną 26 czerwca przez Sejm nowelizację ustawy regulującej sposób oszczędzania w II filarze. Czeka ona teraz na podpis prezydenta.

– Wydaje mi się, że pan prezydent podpisze tę nowelizację – mówi Paweł Wypych, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta.

Tłumaczy, że przewiduje obniżkę opłat ponoszonych na rzecz instytucji zarządzających OFE dzięki czemu wyższe mają być emerytury.

Wszystko wskazuje więc na to, że od stycznia 2010 r. zmaleje zarówno prowizja jak i tzw. opłata za zarządzanie, jaką członkowie OFE ponoszą na rzecz zarządzających nimi powszechnych towarzystw emerytalnych (PTE).

Nowelizacja ustawy z 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U. z 2004 r. nr 159, poz. 1667 z późn. zm.) przewiduje, że prowizja wyniesie od nowego roku nie więcej niż 3,5 proc. Obecnie PTE mogą pobierać z wpływającej składki do 7 proc. Robi to 13 na 14 działających funduszy.

Opłata za zarządzanie ma zależeć od wielkości aktywów OFE. Najważniejszą zmianą jest to, że po osiągnięciu przez OFE określonej wielkości opłata nie będzie mogła być wyższa od określonej kwoty. PTE zarządzające aktywami do 8 mld zł będzie więc mogło pobrać miesięcznie 0,045 proc. z aktywów, te, które zarządza 35–45 mld zł – 13,2 mln zł i 0,023 proc. ponad tę kwotę. Ale PTE zarządzające aktywami ponad 45 mld zł nie więcej niż 15,5 mln zł.

Resort pracy, który był inicjatorem zmian, szacuje, że wejście w życie nowych przepisów przyniesie klientom OFE w latach 2010–2050 ponad 57 mld zł oszczędności.