Został on przygotowany w oparciu o dane zebrane w roku szkolnym 2008-2009 przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Obecna średnia wieku nauczycieli jest niższa w stosunku do średniej z ubiegłego roku, kiedy to wynosiła 41,2 lata.

Najliczniejsza grupa nauczycieli - ponad 255 tys. osób - mieści się w przedziale wiekowym 37-47 lat. Stanowią oni 38,8 proc. całej grupy nauczycieli.

Wśród nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących największą liczebnie grupę - 106 tys. osób, czyli 26,6 proc. ogółu nauczycieli) stanowią osoby w wieku 40-46 lat. Wśród nauczycieli przedmiotów zawodowych są dwie grupy o wysokiej liczebności: 50-55 lat i 29-33 lata, stanowią oni łącznie 35,5 proc. wszystkich uczących przedmiotów zawodowych.

Po przekroczeniu wieku 55 lat liczba uczących nauczycieli szybko maleje

Po przekroczeniu wieku 55 lat liczba uczących nauczycieli szybko maleje. Jak czytamy w raporcie, "jest to w dużym stopniu związane z odejściem sporej grupy nauczycieli na emeryturę w wyniku uzyskania uprawnień emerytalnych. Jednocześnie znaczna grupa nauczycieli na emeryturze i w zaawansowanym wieku jest nadal aktywna zawodowo".

W roku szkolnym 2008-2009 w szkołach i placówkach oświatowych uczyło 863 nauczycieli powyżej 70. roku życia. Wśród grupy najstarszych nauczycieli 319 osób stanowią nauczyciele przedmiotów zawodowych. 41 nauczycieli czynnych nadal zawodowo, w tym 17 nauczycieli przedmiotów zawodowych, to osoby w wieku 80 lat i więcej. Rekordzista ma 89 lat.

W porównaniu z ubiegłym rokiem w roku szkolnym 2008-2009 wzrósł udział kobiet nauczycielek o 0,2 pkt proc., o tyle samo zmniejszył się udział nauczycieli płci męskiej.

Największy odsetek nauczycieli mężczyzn jest w woj. podkarpackim - 23,5 proc. oraz lubuskim - 21 proc. Najwięcej procentowo kobiet uczy w woj. mazowieckim - stanowią 83,1 proc. ogółu nauczycieli na tym terenie oraz w śląskim - 82,3 proc.