Za brakujące miesiące lub lata zamiast zera, ZUS będzie wpisywać minimalne wynagrodzenie obowiązujące w danym roku.

Także emeryci i renciści otrzymujący świadczenia będą mogli wystąpić o przeliczenie ich wysokości, jeśli w okresie będącym podstawą do ustalenia renty czy emerytury nie mogli udowodnić wysokości zarobków

Przeliczenie zostanie  przeprowadzane na wniosek zainteresowanego

Przeliczenie zostanie  przeprowadzane na wniosek zainteresowanego. Nie trzeba się jednak spieszyć ze ich składaniem, gdyż wnioski będzie można składać w ciągu 12 miesięcy od daty wejścia w życie ustawy. Przeliczenie będzie dokonane od 1 stycznia 2009 roku bez względu na datę złożenia wniosku. 

Wczoraj w Sejmie odbyło się drugie czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Największe kluby parlamentarne zadeklarowały, że będą głosować za przyjęciem ustawy. Przeliczone świadczenia mogą wzrosnąć o około 50 zł miesięcznie.