Głosowało 90 senatorów, za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy bez poprawek opowiedziało się 52 osoby, a 38 senatorów było przeciwnych.

Podczas środowej debaty nad ustawą swoje poprawki do niej wniósł Jan Rulewski (PO). Zmiany dotyczyły przesunięcia terminu wprowadzenia w życie obniżonych opłat od oszczędności zgromadzonych w OFE oraz zobowiązania premiera do złożenia raz na trzy lata informacji na temat bezpieczeństwa i rentowności funduszy. Senator w czwartek poprawki wycofał.

Zgodnie z nowelizacją, towarzystwa emerytalne będą mogły co miesiąc pobierać opłatę od składek uzależnioną od wysokości aktywów. Będzie ona potrącana z oszczędności zgromadzonych w Otwartych Funduszach Emerytalnych. Pieniądze mają być przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z zarządzaniem funduszem. W przypadku towarzystw najbogatszych, czyli takich, których aktywa przekroczą 45 mld zł, maksymalna pobierana kwota będzie mogła sięgnąć 15,5 mln zł.

Przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2010 r.

Niższe mają też być opłaty za zrządzenie OFE, pobierane przez Powszechne Towarzystwa Emerytalne. PTE, których aktywa nie będą przekraczały 8 mld zł, będą mogły pobierać za zarządzanie OFE, miesięcznie do 0,045 proc. wartości swoich aktywów netto. Przy aktywach od 8 mld zł do 20 mld zł będzie to miesięcznie maksymalnie 3,6 mln zł plus 0,04 proc. od nadwyżki ponad 8 mld zł.

Przy aktywach od 20 mld zł do 35 mld zł miesięczna opłata wyniesie maksymalnie 8,4 mln zł plus 0,032 proc., od nadwyżki ponad 20 mld zł. Od aktywów w granicach od 35 mld zł do 45 mld zł będzie to maksymalnie 13,2 mln zł plus 0,023 proc. od nadwyżki ponad 35 mld zł miesięcznie.

Przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2010 r.

Teraz ustawa zostanie skierowana do podpisu przez prezydenta RP.