Dzięki szybkiej nowelizacji ustawy o systemie oświaty 756 ośrodków przedszkolnych, do których chodzi ponad 8,5 tys. dzieci w wieku od trzech do pięciu lat, nie straci statusu placówki edukacyjnej. Polska będzie mogła także uruchomić fundusze na rozwój ośrodków przedszkolnych w latach 2007-2013 zarezerwowane w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki. Obecnie funkcjonujące ośrodki powstały bowiem dzięki programowi pilotażowemu. Nowelizacja wprowadziła do systemu oświaty publiczne przedszkola, w których zajęcia mogą odbywać się krócej niż pięć godzin dziennie. W tygodniu jednak nie może być ich mniej niż 12. Dotychczas przedszkole musiało być czynne minimum 25 godzin tygodniowo, czyli co najmniej pięć godzin dziennie przez pięć dni w tygodniu.

Nowelizacja ponadto umożliwia zorganizowanie indywidualnego nauczania dla sześciolatków, które nie mogą uczęszczać do zerówki.