Dzisiaj odbędzie się drugie czytanie projektu nowelizacji ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (druk sejmowy nr 852).

- Dzięki niej placówki medyczne, które uzyskały ostateczną decyzję o zakończeniu programów naprawczych, będą mogły składać wnioski o dodatkowe pieniądze z budżetu państwa na spłatę swoich zobowiązań - mówi Beata Małecka-Libera, wiceprzewodnicząca sejmowej Komisji Zdrowia.

Środki te będą mogły być przeznaczone na uregulowanie zaległości pracowniczych wynikających z tzw. ustawy 203 oraz zobowiązań publicznoprawnych (np. wobec ZUS lub urzędów skarbowych). Jeżeli placówka ochrony zdrowia nie posiada tego typu zaległości, to będzie mogła przeznaczyć dodatkowe pieniądze na spłatę zobowiązań cywilnoprawnych (np. wobec dostawców wyrobów medycznych czy leków). Na ten cel w budżecie państwa jest zarezerwowane 246 mln zł.

O dodatkowe środki będą mogły ubiegać się również niezadłużone placówki ochrony zdrowia, które w 2005 roku skorzystały ze specjalnej dotacji z budżetu państwa. Dzięki nim będą mogły spłacić pożyczki udzielone im przez organ założycielski (np. samorząd).