Zgodnie z treścią rozporządzenia w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych z 12 października 1993 r. pracownik kształcący się w formach pozaszkolnych (np. studia podyplomowe, kursy, seminaria) ma prawo do urlopu szkoleniowego z tytułu udziału w obowiązkowych zajęciach oraz zwolnienia z części dnia pracy.

Pracownikowi skierowanemu przez pracodawcę na zaoczne studia podyplomowe przysługuje 28 dni urlopu na udział w obowiązkowych zajęciach oraz do sześciu dni urlopu na przygotowanie się i przystąpienie do egzaminów końcowych. Wymiar tego urlopu nie jest uzależniony od długości trwania studiów.

Pracownikowi kształcącemu się w tzw. formach pozaszkolnych (bez skierowania przez pracodawcę) pracodawca może udzielić urlopu bezpłatnego oraz zwolnienie z części dnia pracy, ale bez zachowania prawa do wynagrodzenia.

Korzystając z urlopu szkoleniowego oraz zwolnienia z części dnia pracy, pracownik otrzymuje wynagrodzenie jak za urlop wypoczynkowy.

Pracownik, który bez uzasadnionej przyczyny przerwie naukę (np. studia MBA, na które został skierowany) jest obowiązany do zwrotu wypłaconego wynagrodzenia za okres urlopu szkoleniowego.