Już wcześniej, w marcu 2009 roku, po rządowym apelu o zmniejszanie wydatków ZUS wprowadził cięcia budżetowe na kwotę 450 mln zł.

Z danych przedstawionych we wtorek na posiedzeniu Komisji wynika, że ZUS do końca roku wyda mniej na inwestycje, zakup maszyn oraz na działalność bieżącą. Zmniejszone zostaną też wydatki na remonty budynków i pomieszczeń, na usługi pocztowe oraz przetwarzanie danych.

Wpływy budżetowe będą niższe od planowanych o 30,1 mld zł

Zrezygnowano m.in. z zakupów urządzeń biurowych, sprzętu i oprogramowania telekomunikacyjnego oraz z wymiany samochodów. Kwota, o którą zostanie zmniejszony budżet ZUS, będzie pochodzić z odpisu z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, przeznaczanego na działalność Zakładu.

Z projektu nowelizacji tegorocznego budżetu wynika, że wpływy budżetowe będą niższe od planowanych o 30,1 mld zł. Deficyt, według prognoz, wyniesie 27,18 mld zł i będzie o 9 mld zł wyższy od wcześniej planowanego.