Właściciele przychodni, gabinetów lekarskich i szpitali nie będą musieli dostosowywać budynków do bardzo restrykcyjnych wymogów.
Resort zdrowia przesłał do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia określającego wymagania fachowe i sanitarne dla pomieszczeń oraz urządzeń zakładów opieki zdrowotnej. Jeżeli wejdzie w życie, to przestanie obowiązywać rozporządzenie sprzed trzech lat. To właśnie zmiany tych przepisów domagali się dyrektorzy placówek medycznych i samorządy.
W projekcie nie ma już wymogu opisywania w bardzo szczegółowy sposób wszystkich niezbędnych zmian budowlanych, jakie powinny przeprowadzić poszczególne rodzaje placówek ochrony zdrowia.
– Te są już opisane przez prawo budowlane. Projekt nie określa też wymagań dotyczących powierzchni poszczególnych pomieszczeń placówek. W wielu przypadkach utrudniałoby to racjonalne wykorzystanie przestrzeni przez przychodnie czy szpitale – podkreśla Krzysztof Suszek, dyrektor biura promocji i prasy Ministerstwa Zdrowia.
Przepisy nie zostały złagodzone jedynie w przypadku warunków, jakie muszą spełniać izolatki. Złagodzono także wymogi dotyczące wyposażenia.
Spełnienie dotychczasowych wymogów przez szpitale i przychodnie miało kosztować nawet 14 mld zł. Co dziesiąty budynek szpitalny jest pod ochroną konserwatora zabytków, a 40 proc. szpitali wymaga remontów i zakupu nowego sprzętu medycznego.
Resort zdrowia, łagodząc wymogi, nie zdecydował się jednak na zmianę daty, do której wszystkie ZOZ będę musiały spełnić warunki techniczne i sanitarne. Wciąż mają na to czas do końca 2012 roku.
– Szkoda, że ta data nie została przesunięta. Proponowaliśmy resortowi zdrowia, aby placówki miały czas na dostosowanie się do nowych wymagań do 2022 roku – mówi Marek Wójcik ze Związku Powiatów Polskich.
Jego zdaniem pozwoliłoby to na rozłożenie w czasie przeprowadzenia niezbędnych remontów, a tym samym nie powodowałoby ograniczeń w dostępie do świadczeń. Z danych ZPP wynika, że tylko powiaty i miasta na prawach powiatu w ciągu ostatnich 10 lat przeznaczyły na wsparcie zakładów opieki zdrowotnej ponad 3 mld zł.