■  BEZROBOCIE NADAL SPADA. Bezrobocie na koniec lipca tego roku zmniejszyło się do 12,2, proc. z 12,4 proc. w czerwcu - poinformował Główny Urząd Statystyczny. Stopa bezrobocia według BAEL wyniosła w II kwartale tego roku 9,6 proc. wobec 11,3 proc. w I kwartale.

Więcej www.stat.gov.pl

■  NIEMCY ZAPRASZAJĄ INŻYNIERÓW. Rząd Niemiec zamierza otworzyć jeszcze w tym roku rynek pracy dla inżynierów z Europy Środkowej i Wschodniej, żeby rozwiązać trapiący niemiecką gospodarkę problem braku fachowców.

■  ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE LEKTUR I MATEMATYKI. Minister edukacji Ryszard Legutko podpisał w rozporządzenie, zawierające m.in. nową listę lektur szkolnych i nową podstawę nauczania matematyki. Rozporządzenie zawiera zmiany w podstawach programowych z wielu przedmiotów, a także w podstawach programowych wychowania przedszkolnego. Zakłada m.in. zapoznawanie dzieci z przepisami ruchu drogowego i zasadami zachowania bezpieczeństwa na drodze. Wprowadza ponadto możliwość zdawania przez uczniów na maturze filozofii jako przedmiotu dodatkowego.

Więcej www.men.gov.pl

■  DOMAGAJĄ SIĘ PRZEPROSIN MARSZAŁKA SEJMU. Konstanty Radziwiłł, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, domaga się przeprosin od marszałka Sejmu Ludwika Dorna za jego wypowiedź dotyczącą podwyżek w ochronie zdrowia, w której padły m.in. słowa: pokaż lekarzu, co masz w garażu.

Więcej www.nil.org.pl

■  NIE PŁACĄ STRAŻAKOM ZA NADGODZINY. Luka prawna w ustawie o Państwowej Straży Pożarnej i brak pieniędzy powodują, że strażacy pracujący w systemie zmianowym nie otrzymują pieniędzy za przepracowane nadgodziny. Część z nich wystąpiła ze swoimi roszczeniami do sądu. Problem dotyczy około dwóch trzecich spośród 30 tys. strażaków zawodowych.

■  ŁATWIEJSZY DOSTĘP DO USŁUG MEDYCZNYCH. NFZ przeznaczył na świadczenia zdrowotne w 2006 roku 35,9 mld zł, czyli o prawie 9 proc. więcej niż rok wcześniej. Łatwiej było dostać się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) niż do specjalisty - wynika ze sprawozdania NFZ za 2006 r. Największe kolejki w szpitalach były na oddziałach okulistycznych i ortopedycznych. W przypadku POZ najłatwiej było o poradę w przychodni, trudniej - o wizytę domową, a najtrudniej w nocy.

Więcej www.nfz.gov.pl

■  STRAJK W KIELCACH. Prezydent Kielc Wojciech Lubawski potwierdził zamiar przedłożenia radzie miasta wniosku w sprawie likwidacji strajkującego Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji. O zlikwidowanie MPK wystąpił zarząd spółki za zgodą jej rady nadzorczej. Z powodu strajku kierowców kieleckiego MPK miasto zerwało z tą firmą umowę o świadczeniu usług przewozowych w Kielcach.

Więcej www.um.kielce.pl

■  PRYWATNA SŁUŻBA ZDROWIA LEPSZA. 85 proc. mieszkańców stolicy jest przekonane, że prywatne placówki służby zdrowia funkcjonują sprawniej niż publiczne. Odmiennego zdania jest 7 proc. ankietowanych - wynika z sondażu przeprowadzonego przez SMG/KRC oraz Ośrodek Konsultacji i Dialogu Społecznego dla urzędu miasta.

Więcej www.um.warszawa.pl