W ubiegłą środę wszedł w życie wyrok Trybunału Konstytucyjnego (sygn. akt P 45/08), który uchylił par. 17 ust. 2 rozporządzenia ministra polityki społecznej z 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz.U. nr 105, poz. 881). Gminy, ustalając dochód rodziny, nie mogą więc już opierać się na zakwestionowanym przez TK przepisie. Dotyczył on sytuacji, w której gmina nie uznawała, że osoba ubiegająca się o świadczenia utraciła dochód, jeżeli w tym samym roku kalendarzowym jakiś dochód uzyskała.

Osoby, którym gminy odmówiły wcześniej prawa do świadczeń, powołując się na orzeczenie TK, mogą wystąpić ze skargą o wznowienie postępowania. Takie prawo daje im art. 145a, par. 1 kodeksu postępowania administracyjnego. Zgodnie z nim muszą to jednak zrobić w ciągu jednego miesiąca od opublikowania wyroku TK w Dzienniku Ustaw. Ponieważ publikacja miała miejsce 8 lipca (Dz.U. nr 108, poz. 910), termin wniesienia skargi mija 8 sierpnia.

Po otrzymaniu skargi gmina uchyli decyzję lub kilka decyzji, jeżeli osoba występowała o świadczenia w kolejnych okresach zasiłkowych. Następnie będzie ponownie rozpatrywać wniosek i ewentualnie ustali prawo do zasiłku od momentu jego pierwotnego złożenia.