TRZY PYTANIA DO... URSZULI MICHALSKIEJ, przewodniczącej Federacji Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia - Rząd zapewnił pielęgniarki i położne, że limity zatrudnień w placówkach ochrony zdrowia będzie nadal ustalał minister zdrowia. Czy prowadząc takie rozmowy chce uzyskać poparcie pracowników medycznych w sprawie przekształceń w placówkach medycznych?
- Jeśli mówi się o tym, że będzie odrębny projekt rozporządzenia do projektu ustawy o zakładach opieki zdrowotnej dotyczącej limitów zatrudnienia, to są to negocjacje, których celem jest szukanie poparcia dla projektów ustaw oczekujących na drugie czytanie w Sejmie. Są one kluczowe do tego, żeby przeprowadzić reformę systemu ochrony zdrowia. Chcę jednak podkreślić, że minister Michał Boni rozmawia tylko z wybranymi związkami zawodowymi. Wbrew wcześniejszym zapowiedziom premier nie spotkał się z przedstawicielami naszej Federacji ani OPZZ. Zgodnie z zapowiedziami miało do niego dojść pod koniec sierpnia. W przyszłym tygodniu ma się odbyć spotkanie Komisji Trójstronnej. Zamierzam na tym forum poruszyć tę sprawę i jeszcze raz zwrócić się do rządu w sprawie spotkania ze wszystkimi stronami reprezentującymi pracowników medycznych.
• Przy okazji rozmów rządu z pielęgniarkami i położnymi pojawiają się również inne żądania dotyczące np. ustalenia gwarancji minimalnego zatrudnienia dla pracowników medycznych.
- O tym, żeby taka gwarancja pojawiła się w zapisach ustawowych, była mowa jeszcze w ubiegłym roku. Wśród związków pracowników medycznych jest pełna zgodność dotycząca konieczności takiego przepisu. Jednak podstawowym warunkiem uzyskania zgody naszego związku na przekształcenia w placówkach ochrony zdrowia jest zrezygnowanie przez rząd z wymogu obowiązkowej zmiany formy prawnej SP ZOZ w spółki. Uważamy, że przekształcenia powinny być dobrowolne. Jest to o tyle uzasadnione, że przecież w trakcie prac sejmowych nad projektem ustawy o ZOZ, zrezygnowano z określenia minimalnego udziału samorządów terytorialnych w przekształcanych placówkach medycznych.
• Czego oczekujecie od rządu w zamian za poparcie dotyczące przekształcenia SP ZOZ w spółki?
- Oprócz wprowadzenia dobrowolności przekształceń szpitali w spółki, rząd musi również wrócić do propozycji przepisów, jakie były wcześniej w projektach ustawy o ZOZ i projekcie ustaw o pracownikach ZOZ, które dawały gwarancję zatrudnienia pracownikom przekształcanych jednostek. Zgodnie z nimi na mocy prawa pracownicy SP ZOZ automatycznie zostaliby pracownikami spółek. Obecnie nie mają takiej gwarancji. Z projektów ustaw usunięto również przepis o 15-proc. pakiecie bezpłatnych akcji szpitali spółek dla pracowników przekształconych ZOZ. Nie mówi się również o programach osłonowych dla ewentualnie zwalnianych pracowników.