Starszy pracownik może otrzymać pieniądze na szkolenia i studia podyplomowe, pod warunkiem że zarejestruje się w urzędzie pracy jako poszukujący zatrudnienia.
Osoba, która nie pracuje i nie jest bezrobotna, albo taka, która jest zatrudniona, może zarejestrować się w urzędzie pracy jako poszukujący pracy. Mając taki status, może korzystać z pośrednictwa pracy i usługi EURES, poradnictwa i informacji zawodowej, pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy. Urząd może też przygotować dla niej indywidualny plan działania.
– Zwykle jako poszukujący pracy rejestrują się emeryci – mówi Małgorzata Garbaciak z Urzędu Pracy w Koninie.