Kodeks pracy zna dwa wymiary urlopu wypoczynkowego: 20 i 26 dni. Urlop w takim wymiarze przysługuje jednak tylko osobom pracujących na pełnym etacie. Osoby pracujące krócej, np. na 1/2 czy 3/4 etatu, muszą liczyć się z tym, że tak ustalony podstawowy wymiar urlopu w ich przypadku zostanie obniżony proporcjonalnie do wymiaru ich czasu pracy.

Najpierw wymiar podstawowy

Ustalając wymiar urlopu przysługującego pracownikowi zatrudnionemu na ułamku etatu, trzeba przede wszystkim określić, ile dni urlopu (20 czy 26 dni) przysługiwałoby mu, gdyby pracował w pełnym wymiarze czasu pracy. To, czy pracownik ma prawo do 20 czy 26 dni urlopu, zależy od jego ogólnego stażu pracy. I tak pracownik zatrudniony krócej niż 10 lat ma prawo do 20 dni urlopu, jeśli posiada dłuższy staż (co najmniej 10 lat) przysługuje mu 26 dni.

Do ogólnego stażu pracy wlicza się wszystkie okresy zatrudnienia pracownika: zarówno u dotychczasowego pracodawcy, jak i w poprzednich firmach. Bez znaczenia jest sposób ustania stosunku pracy, przerwy w pracy, jak również to, w jakim wymiarze czasu pracy pracownik wcześniej pracował. Do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się też na zasadach określonych w art. 155 k.p. okresy nauki. Liczba lat, o które zwiększa się w tym przypadku staż urlopowy, zależy od typu szkoły, którą pracownik ukończył. Maksymalnie może to być 8 lat, które podlega wliczeniu z tytułu ukończenia szkoły wyższej. Warunkiem zaliczenia okresów nauki w danej szkole jest jej ukończenie potwierdzone świadectwem, dyplomem czy uzyskaniem tytułu zawodowego. Okresy nauki nie podlegają sumowaniu.

Do okresu zatrudnienia, od którego zależy wymiar urlopu wypoczynkowego, wliczane są także inne okresy, takie jak np. okres urlopu wychowawczego, okres prowadzenia indywidualnego gospodarstwa rolnego czy pełnienia służby np. w policji czy straży granicznej.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Gazety Prawnej.

W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:

- Proporcjonalnie do wymiaru etatu
- Rozpoczęcie pracy w trakcie roku
- Zmiana wymiaru etatu
- Faktyczny czas wypoczynku