Sejm uchwalił nowelizację kodeksu pracy, dotyczącą zatrudnienia w formie telepracy. Określa ona m.in. definicję telepracownika, sposoby jego zatrudniania oraz jego prawa i obowiązki. Zgodnie z nowymi przepisami zatrudnienie w formie telepracy będzie różniło się od klasycznego stosunku pracy tylko tym, że jest ono świadczone poza siedzibą pracodawcy i za pomocą sprzętu dostarczonego pracownikowi. Teraz ustawa trafi do Senatu.

Telepracownikami będą mogły zostać nowo zatrudniane osoby i dotychczasowi pracownicy. W tym drugim przypadku pracodawca zaproponuje zmianę formy zatrudnienia, ale z inicjatywą zmiany warunków zatrudnienia będzie też mógł wystąpić pracownik. Pracodawca dostarczy telepracownikom sprzęt niezbędny do wykonywania pracy. Ma też pokrywać koszty związane z instalacją, serwisem, eksploatacją i konserwacją tego sprzętu. W zamian będzie miał prawo do ulg podatkowych.

- W formie telepracy będzie można wykonywać tylko te zadania, które można wykonać za pomocą sprzętu dostarczonego pracownikowi - tłumaczy Halina Olendzka, wiceminister pracy i polityki społecznej.

Nowelizacja kodeksu zakłada, że niewyrażenie przez pracownika zgody na wykonywanie telepracy nie może być przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę. Zobowiązuje także pracodawców do równego traktowania telepracownika z innymi pracownikami w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

- Osoby zatrudnione na podstawie stosunku telepracy będą więc miały takie same prawa, jak inni pracownicy. Oznacza to, że będą podlegać np. przepisom dotyczącym bezpieczeństwa i higieny pracy - uważa Beata Mazurek, poseł sprawozdawca projektu nowelizacji.

W opinii posłów dzięki zmianom w kodeksie pracy zwiększy się liczba osób zatrudnionych w formie telepracy, w tym zwłaszcza tych, które mają utrudniony dostęp do pracy (np. niepełnosprawnych). Z danych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wynika, że z telepracy korzysta już 16 proc. polskich przedsiębiorstw.

ŁUKASZ GUZA

lukasz.guza@infor.pl