Świadczenia te będą obniżane, jeśli przychód z dodatkowej pracy tych osób przekroczy 2066,00 zł ( od 1 czerwca było 2088,80 zł). Natomiast wypłata świadczeń zostanie zawieszona, jeśli kwota przychodu przekroczy 3836,80 zł, czyli 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ( było 3879,20 zł).

Wysokość zasiłku pogrzebowego wynosi 5902,72 zł.

ZUS także podał minimalne wysokości składek płaconych przez osoby prowadzące działalność gospodarczą.