Są dodatkowe pieniądze na dotacje dla osób zakładających działalność gospodarczą za środki z UE. Województwa, według naszych szacunków, mogą wypłacić ponad 1,7 tys. nowych grantów. To prawie o połowę więcej, niż planowały początkowo. Trafią one głównie do osób, które ukończyły szkolenia i napisały dobre biznesplany, ale zabrakło dla nich pieniędzy.

Urzędy marszałkowskie i wojewódzkie urzędy pracy (WUP) prowadzą negocjacje z tzw. operatorami, czyli firmami, które prowadziły szkolenia, ponieważ zamierzają przekazać im dodatkowe środki. Dodatkowe granty wypłaci siedem województw: kujawsko-pomorskie, łódzkie, mazowieckie, podkarpackie, pomorskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie. MRR dało na to czas regionom do końca września. Pierwsze umowy aneksowało już woj. podkarpackie. Tam trafiła największa pula pieniędzy – aż 27 mln zł. Dzięki temu zostanie przyznanych o 878 dotacji więcej, niż planowano pierwotnie. Spośród dziewięciu operatorów na zwiększenie wartości projektów zdecydowało się siedmiu.

– Dotacje zostaną przyznane praktycznie wszystkim osobom, których biznesplany zostały pozytywnie ocenione. Firmy uzyskały też możliwość przeprowadzenia dodatkowego naboru – mówi Danuta Pawłowska z WUP w Rzeszowie.

Natomiast w województwie kujawsko-pomorskim operatorzy nie będą przeprowadzać dodatkowej rekrutacji.

– Środki przyznamy osobom, których biznesplany zostały najlepiej ocenione, ale zabrakło dla nich pieniędzy – mówi Beata Piskorska z WUP w Toruniu.

W tym województwie projekt szkoleń dla przyszłych przedsiębiorców realizuje pięciu operatorów. Toruński WUP będzie prowadził rozmowy na temat aneksowania umów w sierpniu. Wtedy okaże się, ile dodatkowych dotacji zostanie wypłaconych. Na razie WUP w Toruniu szacuje, że przyzna operatorom dodatkowo 3–5 mln zł. Liczba dotacji może wzrosnąć nawet o 120. Rozmowy z pięcioma operatorami trwają w woj. wielkopolskim. Zakończą się w ciągu dwóch tygodni. WUP w Poznaniu znalazł dodatkowo 19 mln zł na 472 dotacje.

– Jak najmniej środków zamierzamy przeznaczyć na obsługę projektów, a jak najwięcej na wypłatę dotacji – mówi Barbara Kwapiszewska, wicedyrektor WUP Poznaniu.

Robert Jakubowski, dyrektor WUP w Łodzi, mówi, że w województwie liczba osób, którym zostaną przyznane dotacje, zwiększy się o 73. W woj. mazowieckim zostanie przyznane dodatkowo 110 grantów, a w woj. pomorskim 45. WUP w Szczecinie zbiera dane od operatorów. Szacunkowa kwota, którą woj. zachodniopomorskie dodatkowo przeznaczy na dotację, to 3,5 mln zł.

4 tys. dotacji na biznes miały w 2009 roku udzielić województwa