W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko do rozdysponowania między placówki medyczne, które wykonują świadczenia z zakresu ratownictwa medycznego, jest ponad 34 mln zł. Środki te zostaną przeznaczone na zakup ambulansów ze specjalistycznym wyposażeniem. O dodatkowe pieniądze mogą starać się od wczoraj zarówno publiczne, jak i niepubliczne jednostki. Muszą one jednak mieć podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na wykonywanie świadczeń z zakresu ratownictwa medycznego.

- Będę składać wniosek o zakup dwóch karetek specjalistycznych. Minimalna wartość, o jaką mogę wnioskować, wynosi 280 tys. zł, a to jest koszt zakupu jednej karetki - mówi Jan Kawulok, dyrektor Stacji Pogotowia w Cieszynie.

Na uzyskanie funduszy strukturalnych największe szanse mają te placówki, których pojazdy mają powyżej 11 lat, a ich przebieg przekroczył już 600 tys. km.

Na złożenie wniosków o dofinansowanie zakupu ambulansów placówki medyczne mają miesiąc (do 30 września). Do końca października będą one analizowane pod względem formalnym. W przypadku np. błędnego wypełnienia wniosku lub braku wymagalnych dokumentów świadczeniodawcy będą wzywani do ich uzupełnienia. Będą mieli na to czas do 29 grudnia.