Regulacja czasu pracy lekarzy różni się od regulacji czasu pracy zawartej w przepisach kodeksu pracy. Przeciętny tygodniowy czas ich pracy jest krótszy od powszechnie obowiązujących 40 godzin i wynosi 37 godzin i 55 minut. W pracy części z nich występują specyficzne okresy związane z koniecznością zapewnienia pacjentom całodobowej opieki. Mowa tu o dyżurze medycznym oraz o pozostawaniu w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych. Praca lekarzy odbywających dyżury medyczne może odbywać się przez sześć dni w tygodniu, bez konieczności oddawania dodatkowego dnia wolnego od pracy. Lekarze pełniący dyżury medyczne mogą też mieć zaplanowaną pracę do przeciętnie 48 godzin na tydzień, a nawet wyrazić zgodę na pracę powyżej tego wymiaru. Od 1 stycznia 2008 r. wynagrodzenia lekarzy pełniących dyżury medyczne wyraźnie też wzrosły w związku ze zmianą sposobu obliczania wynagrodzenia za czas takich dyżurów.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej o:

Pozostawaniu w gotowości

Dyżurze medycznym

Pensji i dodatkach za nadgodziny

Okresach odpoczynku

Wymiarze czasu pracy lekarzy

Skróconym czasie pracy

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w Tygodniku Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.