Przedsiębiorcy, uczelnie i jednostki naukowe mogą obecnie w pięciu województwach ubiegać się o dofinansowanie projektów, które polegają na współpracy sektora nauki z przemysłem. Dotację można otrzymać na zorganizowanie staży i szkoleń praktycznych dla pracowników nauki w firmach lub dla pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych i na uczelniach. Dofinansowaniem objęte są również szkolenia i doradztwo dla pracowników naukowych, doktorantów, studentów i absolwentów uczelni, zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą w celu komercjalizacji innowacyjnych pomysłów lub technologii. Ten typ projektów można realizować w ramach Poddziałania 82.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw.

Dotacje są przyznawane w konkursach, które ogłaszają w zależności od województwa urzędy marszałkowskie lub WUP. W woj. mazowieckim za Poddziałanie 8.2.1 odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, a w świętokrzyskim konkursy organizuje Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego. Obecnie konkursy trwają w woj. zachodniopomorskim, małopolskim, łódzkim, śląskim i podlaskim. Urząd Marszałkowski w Katowicach przeznaczy na dofinansowanie projektów 20 mln zł, w Łodzi 16, 5 mln zł, a w Białymstoku – 4,5 mln zł. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ma do wydania w konkursie 3 mln zł, a WUP w Krakowie – 5 mln zł.