Nowy właściciel firmy będzie odpowiadał przed sądem pracy za nieprzestrzeganie porozumień zawartych ze związkami zawodowymi.
Roszczenia pracowników wynikające z porozumień zawieranych między związkami zawodowymi i przyszłym inwestorem będą rozpatrywane przez sądy pracy. Takie zmiany przewiduje projekt nowelizacji ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (t.j. Dz.U. z 2001 r. nr 7, poz. 854 z późn. zm.), który resort pracy przesłał już do konsultacji. Sądy będą rozpatrywać roszczenia dotyczące nieprzestrzegania porozumień mających na celu ochronę interesów pracowników, w skład których wchodzą pakiety socjalne, pakiety gwarancji pracowniczych i porozumienia w sprawie gwarancji socjalnych. Tego rodzaju porozumienia są zawierane przez związki z potencjalnym pracodawcą tzw. podmiotem kapitałowym – przyszłym nabywcą akcji, udziałów w spółce lub przyszłym nabywcą firmy lub przedsiębiorstwa państwowego.
– W wielu firmach takie porozumienia zawierane z przyszłym pracodawcą nie były przestrzegane i nie wiązało się to dla niego z żadnymi konsekwencjami – mówi Jerzy Langer z NSZZ Solidarność.
Dodaje, że dzięki projektowanej zmianie sądy pracy będą miały podstawę do rozpatrywania sporów związanych z nieprzestrzeganiem porozumień. Potencjalny pracodawca stanie się już stroną i będzie ponosił odpowiedzialność za zawarte porozumienie.
Takie zmiany w ustawie popierają też organizacje pracodawców.
– Jeśli pracodawca zobowiązał się np. do utrzymania miejsc pracy i spisał odpowiednią umowę z załogą, to powinien jej dotrzymywać – wskazuje Witold Polkowski, ekspert Konfederacji Pracodawców Polskich.
Nowelizacja realizuje jeden z 13 elementów Pakietu Antykryzysowego. Ma wejść życie 14 dni od ogłoszenia.