ZMIANA PRAWA

Do końca lipca do marszałka Sejmu trafi projekt nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń przygotowany przez Nadzwyczajną Komisję Sejmową Przyjazne Państwo do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji (nr projektu ZBP/A-261). Zgodnie z nim pracodawcy będą mogli raz na kwartał przekazywać swoim pracownikom imienne raporty miesięczne w formie dokumentów elektronicznych podpisanych bezpiecznym podpisem elektronicznym.

– Nowe zasady ograniczające biurokrację powinny wejść w życie razem z rządowym Pakietem Antykryzysowym. Pracodawcy nadal narzekają na ogromne koszty związane z drukowaniem ZUS RMUA – mówi poseł Hanna Zdanowska (PO) z sejmowej Komisji Przyjazne Państwo.

Według Mirosława Sekuły, przewodniczącego komisji przyjazne państwo, nowelizacja zasad przekazywania informacji o zapłaconych składkach jest niezbędna, bo ustawa z 17 października 2008 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. nr 220, poz. 1418) nie spowodowała ograniczenia kosztów działalności przedsiębiorstw. Pracodawcy nadal bowiem drukują co miesiąc miliony druków ZUS RMUA. Sprawdziliśmy.

– Faktycznie nadal wszyscy nasi pracownicy otrzymują papierowe zaświadczenia o zapłaconych składkach – mówi Dawid Piekarz, rzecznik prasowy PKN Orlen.

Według Hanny Zdanowskiej, możliwość korzystania z elektronicznego przekazu nie jest jeszcze popularna. Dlatego pracodawcy powinni mieć możliwość przekazywania swoim pracownikom takich danych tylko cztery razy w roku. Jednocześnie każdy pracownik musi mieć prawo otrzymania na każde żądanie od swojego pracodawcy wydruku potwierdzającego opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne. Posłowie zastanawiają się nad tym, czy papierowe wydruki RMUA przekazywane pracownikom mogłyby uprawniać do korzystania z bezpłatnej opieki medycznej przez trzy miesiące.

– Ograniczenie wydawania pracownikom druków RMUA umożliwi ograniczenie wydatków na zakup papieru. Pieniądze te firmy będą mogły przeznaczyć na upowszechnienie podpisu elektronicznego – mówi Małgorzata Rusewicz, ekspert ubezpieczeniowy PKPP Lewiatan.

Natomiast Witold Polkowski z Konfederacji Pracodawców Polskich zwraca uwagę, że konieczne jest upowszechnienie elektronicznych dokumentów.

– Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, przygotowując nowe rozporządzenia, domaga się od pracodawców, aby przekazywali pracownikom wszystkie informacje na piśmie. Nie wprowadza się żadnych nowych rozwiązań umożliwiających przekazywanie nowych zadań w formie e-dokumentu – mówi Witold Polkowski.

Dlatego posłowie z Komisji Przyjazne Państwo będą się domagać, aby druki RMUA wydrukowane z listu elektronicznego były ważne także bez pieczątki czy podpisu, podobnie jak w przypadku dokumentów bankowych.