Stopa bezrobocia w czerwcu spadła do 10,7 proc. z 10,8 proc. w maju - wynika z szacunków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

"W czerwcu 2009 r. bezrobocie rejestrowane (na podstawie liczby pracujących z końca maja) wyniosło 10,7 proc. i spadło o 0,1 punktu procentowego w porównaniu do maja 2009 r" - napisano w komunikacie.

Liczba bezrobotnych w końcu czerwca 2009 wyniosła 1 659,3 tys. osób i w porównaniu do końca maja 2009 spadła o 24,1 tys. osób (o 1,4 proc.).

Liczba ofert pracy zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy w czerwcu 2009 wyniosła 78,4 tys. i w porównaniu do miesiąca poprzedniego spadła o 6,6 tys. (o 7,8 proc.).