Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowało ostateczny projekt ustawy o uprawnieniach kombatantów, uczestników walki cywilnej lat 1914 – 1945, działaczy opozycji wobec dyktatury komunistycznej oraz niektórych ofiar represji systemów totalitarnych. Zgodnie z nim uprawnienia kombatanckie uzyskają osoby, które walczyły podczas wydarzeń Poznańskiego Czerwca w 1956 roku. Do tej grupy po raz pierwszy będą zaliczeni także marynarze okrętów wojennych. Natomiast uprawnień kombatanckich nie uzyskają osoby służące wyłącznie w Armii Czerwonej.

Będą także specjalne wypłaty świadczeń dla osób zaangażowanych w działalność niepodległościową w latach 1944 – 1989. Te, które w tamtym okresie z powodu represji straciły pracę, a obecnie są w bardzo trudnej sytuacji, przez rok będą mogły otrzymywać tzw. świadczenie specjalne w wysokości 300 zł miesięcznie. Równocześnie projekt ustawy zakłada, że ofiary represji systemów totalitarnych przymusowo zatrudniane w zakładach pozyskiwania i wzbogacania rud uranu będą miały prawo do jednorazowego odszkodowania.

Projekt zakłada także ograniczenie uprawnień kombatantów oraz osób represjonowanych do dodatkowego urlopu wypoczynkowego. Po zmianach takie osoby będą miały pięć dni dodatkowego urlopu. Jednak pracownicy już korzystający z 10-dniowego dodatkowego urlopu zachowają do niego prawo. Łączny koszt wprowadzanych zmian wyniesie 260 mln zł rocznie.