Pismo sygnowali przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Józef Michalik, jego zastępca arcybiskup Stanisław Gądecki oraz sekretarz generalny Episkopatu - biskup Stanisław Budzik. Przypominają oni, że uroczystość Objawienia Pańskiego jest obchodzona jako dzień wolny od pracy w wielu krajach Europy i świata, w tym protestanckich.

Do lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku także w Polsce był to dzień wolny od pracy

Zmieniły to władze komunistyczne - w ramach walki z Kościołem i tradycją chrześcijańską. Biskupi podkreślają, że w ostatnich latach Kościół w Polsce przeniósł na niedzielę względnie obniżył rangę liturgiczną kilku zniesionych w ten sposób świąt, by nie prowadzić do konfliktu sumienia u ludzi wierzących, zobowiązanych do pracy w dzień świąteczny. Biskupi wyjaśniają jednocześnie, że nie uczyniono tego w odniesieniu do Święta Trzech Króli ze względu na wyjątkową wagę tej uroczystości oraz uniwersalne przesłanie, jakie jest jej treścią: objawienie Chrystusa wszystkim narodom i kulturom.

Uroczystość Objawienia Pańskiego w Polsce jest obecnie jedynym obowiązującym świętem kościelnym, które nie jest dniem wolnym od pracy

Przywrócenie tego święta miałoby także znaczenie ekumeniczne: w tym dniu Kościoły Wschodnie rozpoczynają obchody Świąt Bożego Narodzenia.

Postulat przywrócenia Święta Trzech Króli jako dnia wolnego od pracy został zgłoszony 15 stycznia podczas spotkania prezydentów i burmistrzów miast papieskich w Warszawie.