Pitera, odnosząc się do interpelacji, zgłoszonej przez posła Jarosława Katulskiego (PO) do premiera Donalda Tuska, zaznaczyła, że sprawa zeznań majątkowych związkowców "była rozważana w toku prac nad ustawą Prawo antykorupcyjne".

Przypomniała, że "centrale związkowe związków zawodowych są finansowane ze składek członkowskich". "Tylko zakładowe związki zawodowe są finansowane ze środków zakładu pracy, a poza tym nie są objęte katalogiem osób pełniących funkcje publiczne" - zaznaczyła.

Poseł Jarosław Katulski (PO) zwrócił się do premiera Donalda Tuska z pytaniem o możliwość podjęcia prac nad ustawą, regulującą składanie zeznań majątkowych przez związkowców. "Lustracja majątkowa ma w swej istocie przeciwdziałać zjawiskom patologicznym w sferach, mających znaczny wpływ na funkcjonowanie społeczeństwa" - napisał Katulski do premiera.

Zaznaczył, że "działalność związków zawodowych jest finansowana nie tylko ze składek członkowskich, ale także z budżetu przedsiębiorstw oraz budżetu państwa". W jego ocenie nałożenie obowiązku składania zeznań na osoby, pełniące kierownicze funkcje w związkach zawodowych byłoby pożądane, bo - jak napisał - "osoby te korzystają ze swoistej ochrony i quasi immunitetu w zakresie działań, podejmowanych w stosunku do pracodawców".

W piśmie do premiera Katulski dodał, że - jego zdaniem - wprowadzenie oświadczeń leży w interesie samych związkowców, gdyż poprawi ich odbiór społeczny.

Zgodnie z przygotowaną przez minister Piterę ustawą Prawo antykorupcyjne osoby, pełniące funkcje publiczne, będą miały obowiązek ujawnienia oświadczeń od 1990 roku oraz składania oświadczeń majątkowych. Chodzi m.in. o posłów, senatorów, radnych i pracowników administracji rządowej. Obecnie projekt jest po konsultacjach międzyresortowych.

O interpelacji Katulskiego napisała w piątek "Polska".