Jeżeli pracodawca w sposób rażący naruszy przepisy o zwalnianiu, pracownicy mogą żądać od niego odszkodowań cywilnych. O odszkodowania mogą się ubiegać osoby, które przez zwolnienie straciły np. prawo do odprawy czy nagrody. W I kwartale 2009 r. firmy zwolniły ponad 300 tys. pracowników zatrudnionych na pełen etat.
Aż o 83 proc. wzrosła w I kwartale tego roku liczba skarg kierowanych do Państwowej Inspekcji Pracy przez zwolnionych pracowników. Nie wszyscy podwładni wiedzą, że jeśli firma w rażący sposób naruszy przepisy o rozwiązywaniu stosunku pracy, mogą nie tylko ubiegać się o przywrócenie do pracy lub odszkodowanie, ale też rekompensatę wszystkich szkód, jakie ponieśli, w tym np. brak wynagrodzenia za okres poszukiwania pracy. Nie wiadomo jednak, czy uprawnienie to przysługuje wszystkim pracownikom, czy tylko np. tym, którzy zostali zwolnieni w trybie dyscyplinarnym. Odmienne zdanie w tej sprawie ma Trybunał Konstytucyjny i Sąd Najwyższy.

TK za pracownikiem