Czy czasami można złożyć odwołanie po terminie

Bezpośrednio po otrzymaniu oświadczenia pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę trafiłem do szpitala, gdzie przebywałem dwa tygodnie. W pouczeniu pod wypowiedzeniem znalazłem informację, że na odwołanie się od wypowiedzenia mam tylko siedem dni. Czy w mojej sytuacji mogę jeszcze złożyć odwołanie?

Tak

Złożenie odwołania jest jeszcze możliwe. Pracodawca zawarł w pouczeniu prawidłową informację, iż na odwołanie się od wypowiedzenia umowy o pracę pracownik ma siedem dni od dnia, kiedy to oświadczenie do niego dotarło. Odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę przybiera postać powództwa. Wnosi je się zawsze do sądu rejonowego niezależnie od wartości przedmiotu sporu. Aby zachować termin do wniesienia odwołania, pozew powinien przed jego upływem zostać złożony w biurze podawczym sądu lub nadany w urzędzie pocztowym operatora publicznego (obecnie jest nim wyłącznie Poczta Polska). Pracownik pozew złożyć powinien do sądu, w którego okręgu zamieszkuje pozwany pracodawca będący osobą fizyczną, lub gdzie siedzibę ma pracodawca – osoba prawna lub jednostka organizacyjna. Powód może ponadto wnieść pozew do sądu, w którego okręgu praca jest, była lub miała być wykonywana, bądź w którego okręgu znajduje się zakład pracy.

To jest tylko część artykułu, w pełnej wersji znajdziesz odpowiedzi na pytania:

Czy pracownik sam wybiera żądanie

Czy trzeba podać wartość przedmiotu sporu

Czy zawsze trzeba ponieść koszty sądowe

Czy czasami pozew musi być złożony na formularzu

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Gazety Prawnej.