Pracodawca musi zaznajamiać pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz ich podstawowymi uprawnieniami (art. 94 pkt 1 k.p.). To tylko przykładowe obowiązki informacyjne pracodawcy. Mimo iż nie przewidziano sankcji za ich nie wykonanie, w interesie pracodawcy leży wywiązywanie się z tych obowiązków. W przeciwnym razie w niektórych sytuacjach pracownik może domagać się odszkodowania za szkodę, jaką poniósł w wyniku niedoinformowania. Natomiast w innych przypadkach pracodawca nie będzie mógł nałożyć na pracownika kary porządkowej czy wypowiedzieć mu umowy lub warunków pracy ze względu na niewypełnianie obowiązków pracowniczych. Pracownik postawi bowiem zarzut, że o nich nie wiedział. Z powyższych względów warto, aby pracodawca dysponował pisemnym oświadczeniem pracownika, że został poinformowany zgodnie z przepisami.

W pełnej wersji artykułu dowiesz się o czym jeszcze musi informować pracodawca:

Informacja o ryzyku zawodowym

Obowiązujące pracownika normy czasu pracy

Częstotliwość wypłacania pensji

Wymiar przysługującego pracownikowi urlopu

Sposób usprawiedliwiania nieobecności w pracy

Układ zbiorowy i długość wypowiedzenia

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w Tygodniku Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.