Zdaniem minister edukacji obawy związkowców są nieuzasadnione. Katarzyna Hall podkreśla, że w związku z planowaną reformą obniżenia wieku szkolnego do szkół będzie trafiać więcej dzieci. Dlatego, według szefowej resortu edukacji, nauczycielom nie grożą zwolnienia.

Tymczasem w spór między stroną rządową a związkami zawodowymi nauczycieli zaangażował się prezydent Lech Kaczyński. Prezydent przystał na apel nauczycieli i zapowiedział organizację okrągłego stołu. Minister Hall nie wyklucza wzięcia udziału w takiej dyskusji.

Jutro kolejna tura negocjacji strony rządowej ze związkowcami. Dziś przed gmachem ministerstwem eduakcji narodowej zaplanowana jest pikieta Związku Nauczycielstwa Polskiego.