W latach 2009–2014 szkoły podstawowe i ogólnokształcące szkoły muzyczne I stopnia mogą starać się o dofinansowanie do zakupu i instalacji sprzętu do ogródków szkolnych, zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole oraz zwrot kosztów zakupów na te cele, jeżeli zostały dokonane po 1 stycznia 2009 r. Umożliwia to przyjęte na wczorajszym posiedzeniu przez Radę Ministrów rozporządzenie w sprawie wprowadzenia programu Radosna szkoła. Ma wejść w życie z dniem ogłoszenia. Rząd przeznaczy na realizację programu 630 mln zł.

Warunkiem uzyskania wsparcia jest wkład własny. W przypadku sprzętu do ogródków szkolnych organ prowadzący musi pokryć co najmniej 50 proc. kosztów. Aby otrzymać dofinansowanie do pomocy dydaktycznych, trzeba mieć wkład finansowy lub rzeczowy w postaci przygotowania odpowiedniego miejsca w szkole. Szkoły w zależności od liczby uczniów w klasach I-III mogą otrzymać od 15 do 30 tys. zł na ogródki szkolne oraz od 4 do 12 tys. zł na wyposażenie miejsc zabaw.

Z programu ma skorzystać blisko 14 tys. szkół.