Szpitale mogą realizować inwestycje infrastrukturalne za pieniądze z UE. Tego typu projekty w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (Działanie 12.2) mogą jednak napisać tylko publiczne ZOZ o znaczeniu ponadregionalnym lub ich organy założycielskie. O dofinansowanie mogą się starać szpitale utworzone przez ministra lub centralny organ administracji rządowej lub publiczną uczelnię medyczną, z wyłączeniem zakładów lecznictwa uzdrowiskowego.

Dotację można uzyskać na trzy typy projektów: przebudowę, rozbudowę lub remont obiektów szpitalnych, pod warunkiem że służy to dostosowaniu ich do wymogów określonych w przepisach prawa (np. w ustawie o ZOZ). Obecnie minimalna wartość tego typu projektu wynosi 1 mln zł. Można też ją przeznaczyć na zakup aparatury obrazowej, a także wyrobów medycznych służących do diagnostyki lub terapii. W obu przypadkach minimalna wartość projektów powinna wynieść 400 tys. zł.

Konkursy organizuje Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. Pierwszy nabór projektów już się odbył wiosną tego roku, kolejny jest planowany na jesień przyszłego roku. Całkowita pula środków przewidzianych w latach 2007–2013 na to działanie wynosi ponad 176 mln euro. Nie wiadomo, jaka kwota będzie dostępna w przyszłorocznym konkursie. Minister zdrowia chce bowiem przyznać dofinansowanie pięciu szpitalom w trybie pozakonkursowym. Ewa Kopacz zgłosiła na listę projektów kluczowych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie, Centrum Diagnostyki i Leczenia Nowotworów Dziedzicznych Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie, Instytut Kardiologii w Warszawie, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie oraz Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Rabce-Zdroju. Całkowita wartość tych projektów wynosi ponad 278 mln zł. O tym, która placówka zostanie wpisana na listę projektów kluczowych oraz o kwocie dotacji zdecyduje minister rozwoju regionalnego do końca lipca. Problem w tym, że przyznane dofinansowanie pomniejszy pulę środków dostępnych w konkursie. Jeśli dotacje w maksymalnej wielkości otrzymają wszystkie wskazane przez minister zdrowia projekty, w przyszłorocznym konkursie dla szpitali pozostanie zaledwie około 200 mln zł.

1 mln zł

to minimalna kwota przyznawana na jedną inwestycję