Bez dobrej znajomości prawa nie sposób prowadzić biznesu - podkreślają eksperci. Tego samego zdania są przedsiębiorcy, którzy coraz chętniej kierują swoich kluczowych pracowników na studia podyplomowe z zakresu prawa.

Marian Owerko, prezes zarządu firmy Bakalland, podkreśla, że obecnie niekiedy nawet menedżerowi, który już ma wykształcenie prawnicze, trudno jest swobodnie poruszać się po różnych dziedzinach prawa.

- To sprawia, że zaczyna się dokształcać. Jeśli bowiem taka osoba kieruje firmą powinna orientować się we wszystkich aspektach biznesu, a także mieć wiedzę o obowiązującym prawie - wskazuje Marian Owerko.

Brak wiedzy szkodliwy dla firmy

Michał Kaczmarski, menedżer z działu doradztwa biznesowego Ernst & Young, zwraca natomiast uwagę na to, że brak wiedzy prawniczej może prowadzić do tego, że nawet doświadczeni menedżerowie podpisują z klientami umowy, które z pozoru wydają się korzystne dla firm, a w istocie mogą im poważnie zaszkodzić.

Taka sytuacja spotkała Jacka Smeleja, gdańskiego przedsiębiorcę prowadzącego sieć siedmiu sklepów odzieżowych. Otrzymał on wezwanie do zapłaty od notowanego na Giełdzie Papierów Wartościowych producenta markowej odzieży. Było to wiele miesięcy po zakończeniu współpracy tej firmy z potężniejszym partnerem.

- Dopiero wtedy zauważyliśmy, że jedna z klauzul umownych zobowiązywała nas do zapłaty producentowi kilkudziesięciu procent wartości tych produktów, których nie udało nam się w sezonie sprzedać. Konieczność przekazania znacznej kwoty zachwiała wtedy płynnością finansową firmy - wspomina Jacek Smelej.

Prawo dla prezesów

Dostrzegając zainteresowanie menedżerów prawem, uczelnie rozszerzają ofertę edukacyjną. W roku akademickim 2007/2008 ponad połowa nowych kierunków studiów podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim (UW) dotyczyła wybranej dziedziny prawa.

- Podyplomowa edukacja prawnicza cieszy się dużym zainteresowaniem - przyznaje prof. Tadeusz Tomaszewski, dziekan Wydziału Prawa i Administracji UW.

Podkreśla, że to efekt częstych zmian prawa, coraz większego stopnia jego skomplikowania, a także wejścia Polski do Unii Europejskiej.

Podobne zainteresowanie studiami prawniczymi zanotowała Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Koźmińskiego. W odpowiedzi na potrzeby słuchaczy, uruchomiła w ubiegłym roku akademickim studia podyplomowe z zakresu prawa pracy i podatków.

- Kandydaci wtedy decydują się na podjęcie studiów, gdy są przekonani, że zdobędą wiedzę przydatną im w pracy - tłumaczy Sylwia Rogalska z działu studiów podyplomowych szkoły Koźmińskiego.

Nowe kierunki studiów

Uczelnia planuje uruchomienie kolejnych pięciu kierunków prawniczych, m.in. studia ukraińskiego prawa handlowego i zarządzanie firmą prawniczą - kierunek adresowany do menedżerów.

Uniwersytet Warszawski natomiast proponuje nabór na kierunki głównie dotyczące klasycznych dziedzin prawa, które cieszą się największym zainteresowaniem, a więc prawo podatkowe, prawo spółek, prawo zamówień publicznych, prawo Unii Europejskiej itp. Od października tego roku uruchomiony zostanie też kierunek prawa pracy.

- Ze studiów podyplomowych dotyczących poszczególnych dziedzin prawa korzystają prawnicy, ale także menedżerowie, przedsiębiorcy i przedstawiciele wolnych zawodów - mówi prof. Tadeusz Tomaszewski.

Również w szkole Koźmińskiego wśród zainteresowanych studiami prawniczymi znaczną część stanowią menedżerowie działów personalnych i finansowych oraz przedsiębiorcy.

CENY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DOTYCZĄCYCH PRAWA NA WYBRANYCH UCZELNIACH

• Prawo pracy - 6,4 tys. zł (Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Koźmińskiego)

• Prawo zamówień publicznych - 5,6 tys. zł (Uniwersytet Warszawski)

• Prawo europejskie - 5,8 tys. zł (Uniwersytet Warszawski),

• Prawo ubezpieczeń majątkowych - 5 tys. zł (Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Łazarskiego),

• Prawo spółek - 6 tys. zł (Uniwersytet Warszawski)

• Prawo dla menedżerów w praktyce - 6,6 tys. zł (Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Koźmińskiego)

• Prawo rynku kapitałowego - 6,5 tys. zł (Uniwersytet Warszawski)

• Sądownictwo arbitrażowe - 6,5 tys. zł (Uniwersytet Warszawski)

• Prawo podatkowe - 7,1 tys. zł (Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Koźmińskiego)

2 semestry na ogół trwają studia podyplomowe z prawa