Województwa rozpoczynają wdrażanie Pakietu Antykryzysowego wykorzystującego do przeciwdziałania skutkom kryzysu środki Europejskiego Funduszu Społecznego. Przedstawiciele samorządów wojewódzkich, które w regionach odpowiadają za opracowanie i wdrażanie strategii antykryzysowych, uczestniczyli w posiedzeniu Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL), które odbyło pod koniec ubiegłego tygodnia. Komitet zatwierdził zaproponowane przez regiony zmiany kryteriów dostępu i kryteriów strategicznych w planach działania na 2009 rok.

Szybsza pomoc dla zwalnianych

Komitet Monitorujący dokonał jednej istotnej zmiany dotyczącej programów outplacementowych realizowanych w ramach PO KL. Zdecydował, że przedsiębiorca dokonujący zwolnień monitorowanych nie musi być partnerem w projektach realizowanych na rzecz zwalnianych osób przez podmiot zewnętrzny, np. firmę szkoleniową.

– Zdajemy sobie sprawę, że nie każde małe czy średnie przedsiębiorstwo ma zdolność realizowania projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Teraz zwalniani pracownicy będą mogli być objęci wsparciem, nawet jeśli przedsiębiorstwo, z którego zostali zwolnieni, nie będzie uczestniczyć w projekcie partnerskim – mówi Jarosław Pawłowski, wiceminister rozwoju regionalnego.

W tego typu projektach przewidziana jest wypłata dotacji na własny biznes, ale także dodatków relokacyjnych i motywacyjnych.