Firmy nie będą musiały pośredniczyć w projektach outplacementowych przeznaczonych dla zwalnianych przez nie pracowników. Regiony mogą negocjować z firmami, które realizują projekty z UE z uwzględnieniem wypłaty dodatków relokacyjnych i motywacyjnych. Kilka województw zwiększy pulę środków na wypłatę dotacji na założenie własnej firmy.
Województwa rozpoczynają wdrażanie Pakietu Antykryzysowego wykorzystującego do przeciwdziałania skutkom kryzysu środki Europejskiego Funduszu Społecznego. Przedstawiciele samorządów wojewódzkich, które w regionach odpowiadają za opracowanie i wdrażanie strategii antykryzysowych, uczestniczyli w posiedzeniu Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL), które odbyło pod koniec ubiegłego tygodnia. Komitet zatwierdził zaproponowane przez regiony zmiany kryteriów dostępu i kryteriów strategicznych w planach działania na 2009 rok.

Szybsza pomoc dla zwalnianych

Komitet Monitorujący dokonał jednej istotnej zmiany dotyczącej programów outplacementowych realizowanych w ramach PO KL. Zdecydował, że przedsiębiorca dokonujący zwolnień monitorowanych nie musi być partnerem w projektach realizowanych na rzecz zwalnianych osób przez podmiot zewnętrzny, np. firmę szkoleniową.
– Zdajemy sobie sprawę, że nie każde małe czy średnie przedsiębiorstwo ma zdolność realizowania projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Teraz zwalniani pracownicy będą mogli być objęci wsparciem, nawet jeśli przedsiębiorstwo, z którego zostali zwolnieni, nie będzie uczestniczyć w projekcie partnerskim – mówi Jarosław Pawłowski, wiceminister rozwoju regionalnego.
W tego typu projektach przewidziana jest wypłata dotacji na własny biznes, ale także dodatków relokacyjnych i motywacyjnych.Bez korzyści dla firm

Województwa sygnalizowały, że właśnie z powodu braku aktywności firm w ubieganiu się o unijne środki na wsparcie zwalnianych osób projekty outplacementowe mogłyby się zakończyć niepowodzeniem.
– Pracodawca przeprowadzający zwolnienia monitorowane nie musi szukać pomocy dla zwalnianych osób, ponieważ nie widzi w tym żadnych korzyści dla siebie – podkreśla Jakub Mielczarek, p.o. zastępcy dyrektora Departamentu ds. PO KL Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.
Dodaje, że do takiego projektu musi zostać włączonych co najmniej 15 osób zwolnionych bądź zagrożonych zwolnieniami z pracy. W konkursie ogłoszonym w ramach Poddziałania 8.1.2 w woj. łódzkim w I kwartale tego roku żaden przedsiębiorca w regionie nie napisał dla swoich zwalnianych pracowników projektu outplacementowego.
Po zmianie przyjętej przez Komitet Monitorujący takie projekty, już bez współudziału w nich przedsiębiorców, będą mogły realizować zewnętrzne firmy szkoleniowe i consultingowe, organizacje pozarządowe oraz związki zawodowe. Natomiast WUP w Szczecinie rozważa możliwość systemowego włączenia w Poddziałanie 8.1.2 powiatowych urzędów pracy.
– To na razie wstępna koncepcja. Chcemy, aby PUP mogły wspierać osoby, które z różnych powodów tracą zatrudnienie w małych firmach, zanim staną się one bezrobotne – mówi Sebastian Snop, wicedyrektor WUP w Szczcinie.

Własna firma na kryzys

Większość rozwiązań zaproponowanych w Pakiecie Antykryzysowym MRR województwa mogą już wdrażać od 1 czerwca, kiedy wszedł w życie znowelizowany Szczegółowy Opis Priorytetów PO KL. Regiony w różny sposób wprowadzają te zmiany. Niektóre województwa ogłaszają nowe konkursy na wybór projektów w działaniach kluczowych z punktu widzenia kryzysu. Na szybki konkurs na wybór projektów outplacementowych w trybie szybkiej ścieżki zdecydowało się na początku czerwca woj. podkarpackie. W sierpniu nabór takich projektów przeprowadzi woj. łódzkie. Po zatwierdzeniu planu działania przez Komitet Monitorujący konkurs ze zwiększoną z 11 do 18 mln zł pulą środków ogłosi woj. lubuskie. Inny tryb postępowania rozważa woj. zachodniopomorskie. Zamiast ogłaszać nowy konkurs, WUP w Szczecinie zamierza negocjować z wnioskodawcami, których projekty zostały wybrane do dofinansowania w ramach Poddziałania 6.1.1. WUP stworzy im możliwość uzupełnienia projektów o nowy typ wsparcia, czyli wypłatę dodatku relokacyjnego.
Priorytetowym działaniem na kryzys będzie jednak wypłata dotacji na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Kilka województw zwiększy pulę środków na projekty realizowane w ramach Działąnia 6.2 PO KL.
– Zwiększyliśmy alokację o 11 mln zł. To będzie najważniejsze działanie antykryzysowe w 2009 roku – mówi Milena Piechnik, wicedyrektor WUP w Opolu.
700 mln zł dodatkowo może zostać przeznaczonych na działania antykryzysowe w 2009 roku