Osoby, które straciły pracę, zarejestrowały się jako bezrobotne i mają prawo do zasiłku, będą mogły otrzymać 14,4 tys. zł na opłacenie rat kredytu hipotecznego. Pomoc będzie pochodziła z Funduszu Pracy, trzeba będzie ją zwrócić w 96 nieoprocentowanych ratach. Jest szansa, że uchwalona przez Sejm ustawa przewidująca pomoc dla osób tracących pracę wejdzie w życie jeszcze w lipcu.

- Państwo pomoże bezrobotnemu w spłacie zaciągniętego przez niego kredytu mieszkaniowego zabezpieczonego hipoteką. Pomoc finansowa musi zostać przez bezrobotnego zwrócona w 10 lat po jej otrzymaniu.

- Żeby ubiegać się o wsparcie finansowe osoba, która utraciła pracę, musi zarejestrować się w urzędzie pracy jako bezrobotny. Musi też mieć prawo do zasiłku dla bezrobotnych.

- Osoba, która zarejestrowała się jako bezrobotna z prawem do zasiłku, może otrzymać maksymalnie przez rok równowartość 12 miesięcznych rat kapitałowych i odsetkowych kredytu mieszkaniowego.

- Wsparcia będzie udzielał starosta na wniosek bezrobotnego. W momencie składania wniosku osoba taka musi być nadal zarejestrowana w urzędzie pracy jako bezrobotna.

- Kredytobiorca będzie musiał zwrócić przyznaną mu pomoc finansową w ciągu 10 lat po zakończeniu jej wypłaty. Spłata odbędzie się w 96 równych ratach.

O tym: Kto może ubiegać się o pomoc w spłacie kredytu, Jak uzyskać status bezrobotnego i prawo do zasiłku, Ile można otrzymać na spłatę kredytu,

Jak ubiegać się o pomoc i jak zostanie wypłacona, Kiedy i jak trzeba będzie zwrócić udzieloną pomoc czytaj w e-wydaniu Gazety Prawnej.