Osoby, które straciły pracę, zarejestrowały się jako bezrobotne i mają prawo do zasiłku, będą mogły otrzymać 14,4 tys. zł na opłacenie rat kredytu hipotecznego. Pomoc będzie pochodziła z Funduszu Pracy, trzeba będzie ją zwrócić w 96 nieoprocentowanych ratach. Jest szansa, że uchwalona przez Sejm ustawa przewidująca pomoc dla osób tracących pracę wejdzie w życie jeszcze w lipcu.

- Państwo pomoże bezrobotnemu w spłacie zaciągniętego przez niego kredytu mieszkaniowego zabezpieczonego hipoteką. Pomoc finansowa musi zostać przez bezrobotnego zwrócona w 10 lat po jej otrzymaniu.

- Żeby ubiegać się o wsparcie finansowe osoba, która utraciła pracę, musi zarejestrować się w urzędzie pracy jako bezrobotny. Musi też mieć prawo do zasiłku dla bezrobotnych.