Dotarliśmy do przygotowanej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ostatecznej wersji założeń projektu ustawy o emeryturach i rentach dla funkcjonariuszy. Dzisiaj odbędzie się w tej sprawie posiedzenie specjalnego zespołu ds. przygotowania nowych założeń emerytalnych dla służb mundurowych. W pracach mają uczestniczyć przedstawiciele MSWiA, związkowcy oraz szefowie poszczególnych służb mundurowych.

– Jeszcze w lipcu powinny zostać zakończone negocjacje. Mam nadzieję, że w rządowym projekcie ustawy, który zostanie skierowany do Sejmu, zostaną zapisane te rozwiązania, które będziemy postulować. W innym przypadku nie wykluczamy akcji protestacyjnej – mówi Krzysztof Hetman, przewodniczący Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Pożarnictwa.

Rząd planuje, że reforma systemu emerytalnego służb mundurowych wejdzie w życie 1 stycznia 2011 r. Nowy system obowiązkowo obejmie funkcjonariuszy, którzy wstąpią do służby po tym terminie. Prawo do wcześniejszej emerytury nabędą oni po 20 latach służby, a nie jak jest obecnie po 15. Wysokość świadczenia wyniesie 45 proc. podstawy, która będzie liczona ze średniego uposażenia z ostatniego roku służby, z dodatkami o charakterze stałym i nagrodami rocznymi. Jeśli funkcjonariusz zdecyduje się pozostać w policji czy straży, wysokość jego emerytury będzie rosnąć o 3 proc. podstawy wymiaru co rok, aż do osiągnięcia 85 proc. w 35. roku służby (pełna emerytura).

Wyższe dodatki do emerytury otrzymają tylko funkcjonariusze z elitarnych jednostek. Dodatkowe 2 proc. podstawy wymiaru za każdy rok służby otrzymają nurkowie i płetwonurkowie oraz funkcjonariusze biorący udział w akcjach terroryzmu. O 1 proc. zostaną też zwiększone świadczenia personelu latającego na samolotach i śmigłowcach oraz osób zatrudnionych w wywiadzie. Natomiast o 0,5 proc. zostaną zwiększone emerytury m.in. saperów czy spadochroniarzy.

Funkcjonariusze pozostający w służbie 1 stycznia 2011 r. będą mieli prawo wyboru systemu emerytalnego. Wybór ten musi nastąpić najpóźniej w dniu złożenia wniosku o przyznanie emerytury lub renty.

MSWiA proponuje też wprowadzenie dwóch nowych kategorii niezdolności do służby: niezdolny do służby oraz niezdolny do służby ze znacznym ograniczeniem możliwości zarobkowania. Pierwszą kategorię komisje lekarskie będą przyznawać na stałe lub okresowo na 6, 12, 24 lub 60 miesięcy. W tym okresie uprawniony będzie otrzymywać rentę wynoszącą 70 proc. podstawy wymiaru. Jeśli funkcjonariusz zostanie uznany za niezdolnego do służby ze znacznym ograniczeniem możliwości zarobkowania, to otrzyma świadczenie wynoszące 80 proc. podstawy wymiaru. Renta będzie zwiększona o 10 proc. tylko osobom, których inwalidztwo powstało w skutek wypadku lub choroby mającej związek ze służbą.