Policjanci czekają na wypłaty zaległych dodatków socjalnych, które w większości województw nie są wypłacane od kilku miesięcy. Zaległości z tego tytułu wynoszą już kilkadziesiąt mln zł. MSWiA zapewnia, że pieniądze będą przekazywane w miarę możliwości budżetowych.

Służby mundurowe mają ok. 20 świadczeń dodatkowych - są to m.in. równoważnik za brak lokalu mieszkalnego, dopłata do wypoczynku, zwrot kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby czy delegacje.

Według związkowców z NSZZ Policjantów kierownictwo policji nie konsultuje z nimi terminów wypłat tych dodatków. W ostatnich dniach przedstawiciele związku zwrócili się do komendantów wojewódzkich policji z żądaniem wypłacenia funkcjonariuszom zaległych świadczeń socjalnych.