Dlatego pozyskiwanie od wszystkich pracowników wybierających się na urlop takich danych osobowych, jak miejsce pobytu i numer telefonu na wypadek ewentualnej konieczności odwołania ich z urlopu, ze względu na naruszanie zasady adekwatności jest nieuprawnione.

Wskazać również należy, że konieczność odwołania pracowników z urlopu dotyczy tylko części zatrudnionych, wobec tego niecelowe jest pozyskiwanie od każdego pracownika idącego na urlop jego numeru telefonu. Przekazanie pracodawcy takich informacji wydaje się uzasadnione jedynie w przypadku pracowników pełniących strategiczne funkcje w firmie lub urzędzie i co do których prawdopodobne jest, że może zaistnieć konieczność odwołania ich z urlopu.

Ponadto w opisywanej sytuacji warto, aby pracodawca rozważył wyposażenie takich pracowników w telefony służbowe. Wówczas kontakt z nimi, nawet w czasie urlopu wypoczynkowego, będzie możliwy, a postępowanie to nie naruszy prawa do prywatności pracowników. Nie będzie bowiem istniała potrzeba pozyskiwania od nich prywatnych adresów i numerów telefonów.