W głosowaniu wzięło udział 415 posłów; za było 410, przeciw 5, nikt nie wstrzymał się od głosu.

"Przyjęta przez Sejm propozycja pozwoli zaoszczędzić w ciągu 3 lat prawie 2 mld zł, które dodatkowo pozostaną na kontach ubezpieczonych kosztem zysków Powszechnych Towarzystw Emerytalnych" - podkreśliła w piątek posłanka Anna Bańkowska (Lewica).

Zgodnie z uchwaloną w piątek nowelizacją towarzystwa emerytalne będą mogły co miesiąc pobierać opłatę od składek uzależniona od wysokości aktywów. Będzie ona potrącana z oszczędności zgromadzonych w Otwartych Funduszach Emerytalnych. Pieniądze mają być przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z zarządzaniem funduszem. W przypadku towarzystw najbogatszych, czyli takich, których aktywa przekroczą 45 mld zł, będzie pobierana kwota 15,5 mln zł.

"Czyli te 34 mld zł, które mogłyby pozostać na kontach ubezpieczonych, przejęłyby Powszechne Towarzystwa Emerytalne"

Rządowa propozycja nowelizacji ustawy o OFE zakładała, że Powszechne Towarzystwa Emerytalne od 1 stycznia 2010 r. miałyby pobierać tylko miesięczną opłatę kwotową, wynoszącą maksymalnie 15,5 mln zł.

"Platforma Obywatelska chciała, by poza tą stałą opłatą towarzystwa mogły pobierać również opłatę procentową wynoszącą 0,01 proc. od nadwyżki aktywów ponad 45 mld zł, co spowodowałoby zwiększenie wpływów PTE w latach 2010-50 o 34 mld zł. Czyli te 34 mld zł, które mogłyby pozostać na kontach ubezpieczonych, przejęłyby Powszechne Towarzystwa Emerytalne" - wyjaśniła Bańkowska. Podkreśliła, że przeciwko propozycji PO protestowały Lewica, PSL i PiS.

Teraz ustawa trafi do Senatu

"Udało się przekonać PO. Podczas czwartkowego posiedzenia połączonych sejmowych komisji finansów oraz polityki społecznej PO wycofała się ze swojej poprawki niekorzystnej dla ubezpieczonych, a korzystnej dla PTE" - powiedziała.

Niższe mają też być opłaty za zrządzenie OFE, pobierane przez Powszechne Towarzystwa Emerytalne. PTE, których aktywa nie będą przekraczały 8 mld zł, będą mogły pobierać za zarządzanie OFE, miesięcznie 0,045 proc. wartości swoich aktywów netto. Przy aktywach od 8 mld zł do 20 mld zł będzie to miesięcznie 3,6 mln zł plus 0,04 proc. od nadwyżki ponad 8 mld zł. Przy aktywach od 20 mld zł do 35 mld zł miesięczna opłata wyniesie 8,4 mln zł plus 0,032 proc., od nadwyżki ponad 20 mld zł. Od aktywów w granicach od 35 mld zł do 45 mld zł będzie to 13,2 mln zł plus 0,023 proc. od nadwyżki ponad 35 mld zł miesięcznie.

Teraz ustawa trafi do Senatu.