Ranking niewiele różni się od najbardziej poszukiwanych zawodów na świecie: listę otwierają wykwalifikowani pracownicy fizyczni. Dalej - przedstawiciele handlowi, technicy produkcji i utrzymania ruchu, inżynierowie i członkowie zarządu oraz kadra najwyższego szczebla.