Polskie firmy będą mogły opłacać do ZUS składki od delegowanych do krajów UE pracowników przez dwa lata, a nie przez rok, jak obecnie. Pod warunkiem że prowadzą znaczącą działalność w Polsce. Tak przewiduje nowe rozporządzenie unijne, które ma zacząć obowiązywać w przyszłym roku.

Prawo unijne nie mówi jednak, kiedy działalność jest znacząca, dlatego zdaniem ekspertów firmy będą skarżyły ZUS do sądów. Będzie tak w sytuacji, gdy zakład odmówi im prawa do płacenia składek do polskiego systemu, bo nie prowadzą znaczącej działalności w Polsce.

Składki do ZUS przez rok

Przedsiębiorca może obecnie maksymalnie przez 12 miesięcy opłacać od delegowanego pracownika składki do organu rentowego swojego kraju. Przez ten czas np. polska firma budowlana płaciła składki do ZUS od pracowników delegowanych do pracy na budowę w Niemczech. Ta zasada wynika wprost z art. 14 rozporządzenia Rady (EWG) nr 1408/71. Firma może płacić składki do ZUS jeszcze kolejny rok, o ile wyrazi na to zgodę zagraniczny organ rentowy. W tym przypadku, jak i oddelegowania maksymalnie na rok, decyzję pozytywną wydaje ZUS. Pod warunkiem że firma prowadzi w Polsce znaczącą działalność.

– ZUS ustala istnienie tej przesłanki na podstawie decyzji administracyjnej, która nie jest źródłem prawa – skarży się Tomasz Major, prezes Izby Pracodawców Polskich.

Dodaje, że organ rentowy wymaga, aby firma wykazała, że ma co najmniej 25 proc. obrotów w Polsce lub odpowiednią liczbę pracowników.

– To uznaniowe kryteria, dlatego firmy sądzą się z ZUS, jeśli ten odmawia im wydania zgody na opłacanie składek do polskiego systemu ubezpieczeniowego – mówi Ewa Urbanowicz, specjalisty ds. kadr i płac ADF Lidmar.

Porozumienie z Niemcami

ZUS zawarł w ubiegłym roku specjalne porozumienie z Niemcami, aby ograniczyć napływ delegowanych pracowników do tego kraju. Niemiecki organ rentowy DVKA od lipca 2008 r. wprowadził nowe zasady rozliczania delegacji. Firma polska najwyżej przez pięć lat zapłaci składki do ZUS, pod warunkiem że łączny okres pracy delegowanego pracownika na terytorium Niemiec nie przekracza pięciu lat. DVKA automatycznie będzie otrzymywać składki, jeśli pracownik pracuje tam dłużej.

– To porozumienie jest niekorzystne dla Polski, bo mniej osób płaci składki do polskiego systemu ubezpieczeniowego – mówi Tomasz Major.