Ten projekt nowelizacji ustawy o języku polskim jest dostosowaniem prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 13 września 2005 roku.

W dotychczasowym zapisie ustawy o języku polskim przedsiębiorcy mogli sporządzać umowy o pracę w dowolnym języku. Trybunał Konstytucyjny orzekł jednak, że zapis dający dowolność wyboru języka umowy o pracę jest sprzeczny z ustawą zasadniczą. W myśl wyroku TK, moc prawną będą miały jedynie umowy o pracę sporządzane w języku polskim, jeżeli jedną ze stron umowy jest obywatel polski.

Nowelizacja zawiera także ustęp mówiący, że na wniosek jednej ze stron zawieranej umowy może ona zostać sporządzona w języku lub językach obcych, ale tylko jako dodatek do wersji po polsku, która będzie miała moc prawną.

Teraz poprawka Senatu trafi pod głosowanie w Sejmie.