Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w końcu maja 2009 roku wyniosła 1.683,4 tys. osób.

Z danych GUS na koniec maja wynika, że do urzędów pracy w ciągu miesiąca zgłosiło się 218,7 tys. osób poszukujących zatrudnienia, o 1,2 tys. więcej niż w kwietniu 2009 r. i o 50,5 tys. więcej niż przed rokiem.

Wśród bezrobotnych nowo zarejestrowanych 162,5 tys. osób, tj. 74,3 proc., stanowiły osoby rejestrujące się po raz kolejny (przed miesiącem - 78,9 proc., przed rokiem - 76,7 proc.

Z danych GUS na koniec maja 2009 r. wynika, że 563 zakłady pracy zadeklarowały zwolnienie w najbliższym czasie 30,5 tys. pracowników. Przed rokiem były to 133 zakłady z 9,7 tys. pracowników.

W maju 2009 r. pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 85,0 tys. ofert pracy (przed miesiącem 93,7 tys., przed rokiem 104,4 tys.).

W I kwartale 2009 roku utworzono 151,8 tys. miejsc pracy wobec 178,2 tys. w I kw. 2008 i 237,5 tys. w I kw. 2007 - wynika z badań GUS w firmach zatrudniających 1 i więcej pracowników.

W I kwartale 2009 r. zlikwidowano 143,9 tys. miejsc pracy

W końcu marca 2009 roku liczba pracujących w podmiotach zatrudniających 1 osobę lub więcej wyniosła 10.576,4 tys. osób, przy czym w sektorze publicznym - 32,9 proc., a w sektorze prywatnym - 67,1 proc.

Na ogólną liczbę 494,8 tys. podmiotów, 28,9 tys., tj. 5,8 proc., dysponowało w końcu I kwartału br. wolnymi miejscami pracy, z tego 84,7 proc. to jednostki sektora prywatnego.

Liczba wolnych miejsc pracy w podmiotach zatrudniających 1 lub więcej osób na koniec I kwartału 2009 r. wyniosła 75,4 tys. W porównaniu z końcem IV kwartału 2008 r. w I kwartale 2009 r. nastąpił spadek liczby wolnych miejsc pracy o 19,2 proc.