Specjalny test psychofizjologiczny będzie sprawdzać lojalność i podatność kandydatów na policjantów na wystąpienie uzależnień, które są niepożądane w czasie służby. Nowe zasady przeprowadzania badań zakłada projekt nowelizacji rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z 20 marca 2007 r. w sprawie trybu i warunków ustalania zdolności fizycznej i psychicznej policjantów do służby na określonych stanowiskach lub w określonych komórkach organizacyjnych jednostek Policji (Dz.U. nr 62, poz. 423). Zgodnie z nim kandydaci do służby w Centralnym Biurze Śledczym, jednostkach antyterrorystycznych i Biurze Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji będą badani w taki sposób, aby w przyszłości nie dochodziło do przypadków m.in. uzależnień lub patologii w czasie służby. Aby ograniczyć takie sytuacje, badający będzie mieć m.in. możliwość badania ciśnienia tętniczego już w czasie przeprowadzania testu. Dodatkowo kandydaci w ciągu jednego dnia będą musieli przejść osiem prób sprawnościowych. Będą one polegać m.in. na przepłynięciu 50 metrów czy bieganiu przez 12 minut.

Obecnie policja szuka 3 tys. kandydatów.