Zmianami w ustawie o ustanowieniu "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009" zajmowała się sejmowa komisja administracji i spraw wewnętrznych.

Z kwoty 2,5 mld zł przewidzianych do wydania w roku bieżącym, na rok 2010 ma zostać przeniesione 491 mln zł, a na 2011 r. - 102 mln zł. Oznacza to, że w roku 2009 na realizację zadań przewidzianych w programie pozostanie kwota w wysokości prawie 2 mld zł.

Środki, które mają być przeniesione z 2009 r. na 2010 r. w poszczególnych formacjach służb mundurowych przedstawiają się następująco: policja - 352 mln zł, Straż Graniczna - 49 mln zł, Państwowa Straż Pożarna - 78 mln zł, Biuro Ochrony Rządu - 11 mln zł.

W ramach programu w 2011 r. zaplanowano następujące wydatki: Policja - 69 mln zł, Straż Graniczna - 12 mln zł, Państwowa Straż Pożarna - 12 mln zł, Biuro Ochrony Rządu - 7 mln zł.

Dotyczy to wymiany środków transportowych oraz systemów teleinformatycznych, jak również modernizacji obiektów co ma zwiększyć skuteczność działania tych służb.

Rapacki przekonywał posłów, że wydłużenie okresu realizacji tego programu ma związek z koniecznością ograniczenia wydatków budżetowych w tym roku. "Projekt był konsultowany z Ministerstwem Finansów. Zależy nam pilnym przyjęciu tej ustawy" - powiedział wiceminister. Jak wyjaśnił, chodzi m.in. o rozliczenia z dostawcami sprzętu.

Wiceprzewodniczący sejmowej komisji Jarosław Zieliński (PiS) powiedział, że rządowa nowelizacja ogranicza środki finansowe przeznaczone wcześniej na rozwój tych służb. Jego zdaniem program modernizacji powinien być kontynuowany z zapewnieniem dodatkowych środków na kolejne lata.

Posiedzenie komisji, na wniosek Krystyny Łybackiej (Lewica), zostało przerwane do czwartku. Tego dnia komisja ma rozpatrzyć informacje szefa MSWiA oraz NIK z realizacji Programu w roku 2008.