W strefie euro bezrobocie ukształtowało się w lipcu na poziomie 7,3%, podobnie jak w czerwcu i w porównaniu do 7,4% rok wcześniej.

Najniższy poziom wyrównanej sezonowo stopy bezrobocia odnotowały Dania (2,3%) i Holandia (2,6%) a najwyższy Hiszpania (11,0%) i Słowacja (10,3%). Polska odnotowała największy spadek tego wskaźnika.

Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15 - 74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stopa bezrobocia mierzona jako odsetek bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wobec całości cywilnej ludności aktywnej zawodowo, wyniosła w lipcu 2008 roku 9,4% wobec 9,6% w czerwcu i w porównaniu do 12,1% rok wcześniej.