Pod koniec 2010 r. w 30 państwach należących do OECD liczba bezrobotnych wzrośnie do ponad 57 mln z 37,2 mln na koniec 2008 r. - podała w raporcie OECD, która ma siedzibę w Paryżu.

To oznacza, że stopa bezrobocia w całej strefie OECD wyniesie 9,9 proc., i będzie najwyższa od lat 70. XX wieku.

W kwietniu bieżącego roku przeciętna stopa bezrobocia w państwach OECD wyniosła 7,8 proc.

"Bezrobocie będzie ciążyło na gospodarkach krajowych jeszcze przez długi czas - podkreślił w oświadczeniu sekretarz generalny OECD Angel Gurria. - Poprzednie spadki koniunktury nauczyły nas, że wzrost etatów następuje długo po powrocie wzrostu gospodarczego".