Spośród zgłoszonych i ocenionych w tym roku w konkursie "Zamawianie kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych" wniosków, 59 otrzymało ocenę pozytywną, 101 negatywną, trzy wnioski skierowano do ponownej oceny formalnej. W ramach konkursu zdecydowano w piątek o realizacji 27 najwyżej ocenionych wniosków, na które przeznaczono łączną kwotę 200 mln złotych. Miały one objąć 13 tys. studentów. Pieniądze zostaną wykorzystane przez uczelnie m.in. na stypendia miesięczne dla studentów kierunków zamawianych, w wysokości ok. 1000 złotych miesięcznie.

"W związku z bardzo dużym zainteresowaniem uczelni dziś zapadła decyzja o zwiększeniu puli środków z 200 mln zł do 380 mln zł, co pozwoli objąć programem o ok. 10 tys. studentów więcej" - powiedział PAP Loba. Jak wyjaśnił, "dzięki zwiększeniu tej kwoty, zrealizowane zostaną wszystkie pozytywnie ocenione w konkursie projekty, czyli nie 27, ale 59".

Konkurs kierunków zamawianych, realizowany w tym roku przez resort nauki po raz drugi, ma na celu zwiększenie liczby absolwentów kierunków technicznych, matematycznych oraz informatycznych. "Według naszych szacunków i rozmaitych badań, w ciągu kilku lat w Polsce brakować będzie nawet kilkudziesięciu tysięcy absolwentów tych kierunków" - ocenił w rozmowie z PAP Loba.

Na pierwszym miejscu uplasował się Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, który zostanie dofinansowany kwotą ponad 14 mln złotych. Będzie mógł zwiększyć liczbę studentów matematyki i informatyki na Wydziale Matematyki i Informatyki.

Wśród dofinansowanych kierunków znalazły się m.in.: chemia na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu, informatyka na Uniwersytecie Wrocławskim, ochrona środowiska na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, informatyka w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej, budownictwo na Politechnice Łódzkiej, fizyka na Uniwersytecie Warszawskim.

Pozostałe dofinansowane uczelnie to: Uniwersytet Szczeciński, Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Jagielloński, Akademia Podlaska, Politechnika Lubelska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Politechnika Gdańska, Uniwersytet Rzeszowski, Politechnika Świętokrzyska, Politechnika Rzeszowska im. I.Łukasiewicza, Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej.

Program pilotażowy "Zamawianie kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych" w roku akademickim 2008/2009 realizowało 46 uczelni wyższych. Na kierunkach zamawianych rozpoczęło naukę ponad 2 tys. studentów. Połowa z nich otrzymała stypendia w wysokości 1000 zł. W ramach programu uczelnie organizują dla studentów m.in. kursy wyrównawcze z matematyki i fizyki, kursy z języka angielskiego, obozy naukowe, zajęcia dydaktyczne prowadzone przez wybitnych specjalistów z różnych dziedzin, kursy dające dodatkowe kwalifikacje i uprawnienia zawodowe, wyjazdy studyjne do przedsiębiorstw oferujących zatrudnienie absolwentów.