ONZ, przyznając nagrodę KSAP, podkreśliła szeroki wpływ uczelni na transformację polskiej administracji publicznej i kultury, a także jej bogatą ofertę edukacyjną w zakresie służby publicznej oraz promowanie dobrych praktyk zarządzania wiedzą w tym sektorze.

Nagrody Służby Publicznej 2009 r. zostały przyznane dwunastu instytucjom związanym z sektorem publicznym z krajów należących do ONZ. Nagrodzono nowatorskie programy publiczne w kategoriach: poprawa usług, przejrzystość, rzetelność i funkcjonalność usług publicznych, wspieranie udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji kształtujących politykę oraz wprowadzanie innowacyjnych mechanizmów.

Wśród nagrodzonych przez ONZ programów publicznych znalazły się poza Polską między innymi: system elektronicznego informowania obywateli o bieżącej jakości wody dostarczanej do gospodarstw domowych w Seulu (Korea Południowa) i rejonowa mobilna klinika społeczna udzielająca podstawowej pomocy medycznej w Zambii. Nagrodzono też Słowenię za wprowadzenie w życie inicjatywy, która skróciła czas rejestracji firm z 60 do 3 dni oraz wprowadziła możliwość jej bezpłatnego rejestrowania przez internet.

Ponadto nagrodzono lub wyróżniono programy publiczne z Egiptu, Indii, Kanady, Omanu, RPA, Szwecji i Tajlandii.

Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się w najbliższą środę w Nowym Jorku podczas obchodów Międzynarodowego Dnia Służby Publicznej. Weźmie w niej udział ponad 400 osób na czele z sekretarzem generalnym ONZ Ban Ki-moon'em.

ONZ przyznaje nagrody Służby Publicznej od 2003 r. Program nagród powstał w celu poszukiwania innowacji i promowania profesjonalizmu w sektorze publicznym na całym świecie. Nagrody mają ponadto podkreślić znaczenie innowacji w dziedzinie usług publicznych oraz ich wpływ na codzienne życie ludzi.